O autorze
Absolwent Matematyki Stosowanej na PŁ i studiów Menadżerów Samorządu Terytorialnego w SGH. Informatyk, specjalista ds. funduszy europejskich, polityk i społecznik. Sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD województwa łódzkiego. Rzecznik prasowy SLD Łódź.

Lewica zawsze blisko ludzi

III filary lewicowego samorządu
III filary lewicowego samorządu http://sld.org.pl
Dziś w Łodzi odbył się Samorządowy Kongres Lewicy. Wielu zastanawiało się gdzie w obecnej sytuacji politycznej w kraju znajduje się Lewica, a my jesteśmy właśnie tu, w samorządzie. Z Łodzi wybrzmiał głos sprzeciwu, piętnujący jałowy spór prawicy. Nie akceptujemy psujących państwo prawa poczynań PIS, nowego Rządu RP i Prezydenta, będących wyłącznie przedłużeniem i emanacją osobliwych decyzji Jarosława Kaczyńskiego, mających na celu podporządkowanie sobie wszystkich i wszystkiego. Nie akceptujemy także awanturniczych działań KOD-u, władz PO i Nowoczesnej, którym brak jest konstruktywnych rozwiązań zaistniałej sytuacji, a jedynym skutkiem jest rosnąca nienawiść zwalczających się obozów i pogłębiający się podział polskiego społeczeństwa.

Prawdziwą alternatywą dla polityków prawicy, ciągle podgrzewających atmosferę wrogości, jest lewicowa praca u podstaw podejmowana w najbliższym otoczeniu. Jest wyjście naprzeciw konkretnym potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. Jest budowanie w samorządzie wspólnoty celów opartych na zaufaniu i jedności dążeń.

Nie slogany a działanie - III filary

W mnogości podejmowanych inicjatyw, doświadczeń wielu Koleżanek i Kolegów z różnych części kraju, wymienianych w trakcie merytorycznej dyskusji Kongresu na pierwszy plan wyeksponowano trzy kluczowe zagadnienia.

I. Leczenie niepłodności metodą in vitro, poprzez współfinansowanie zabiegów ze środków samorządowych skierowanych dla osób starających się o potomstwo. Inicjatywa ma na celu złagodzenie błędnych decyzji Ministerstwa Zdrowia, które wycofało się z tej formy pomocy dla osób dotkniętych chorobą niepłodności.

II. Budowa mieszkań pod wynajem: „Mieszkanie za 500” dedykowany głównie do młodych osób, które pragną mieć swoje mieszkanie. Program ma dawać możliwość zasiedlenia mieszkania bez kredytu, za niską cenę, jako mieszkania samodzielnego i przejściowego.

III. Wprowadzenie Karty Seniora i organizacja miejsc pobytu umożliwiających wymianę doświadczeń międzypokoleniowych. Realizacja tego programu to nie tylko zwiększenie aktywizacji osób starszych czy sposób na podniesienie świadomości i odpowiedzialności społecznej. To również budowanie alternatywy i nie skazywanie seniorów na realizację ich potrzeb przynależności tylko za pomocą pewnej rozgłośni radiowej z Torunia.


Przykłady przeprowadzonych projektów w Częstochowie, Łodzi, Bydgoszczy czy Świdnicy pokazują, że polityka w wymiarze lewicy, to nie jedynie hasła czy slogany, a konkretne działanie mające wpływ na codzienne życie milionów Polek i Polaków w każdym wieku.

Apel o zgodę narodową
Polityka powinna służyć rozwiązywaniu problemów obywateli. Polityka to zapewnienie pracy poprzez stworzenie odpowiednich warunków do tworzenia miejsc pracy, to wyrównywanie szans poprzez: ułatwienia w uzyskaniu dachu nad głową, dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie oraz ochrona praw i wolności obywatelskich. Polityka w wymiarze ludzkim, to nie walka skłóconych elit, ale służba na rzecz Polek i Polaków. Taką politykę reprezentuje właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ale aby realizować najlepsze wizje i programy społeczne w naszych małych ojczyznach oprócz chęci działania i entuzjazmu potrzebne jest także, a może przede wszystkim wzajemne zaufanie. Pogłębiający się podział polskiego społeczeństwa może doprowadzić do jego utraty na długie lata. Mając na uwadze powyższe, samorządowcy SLD zaapelowali do polityków szczebla krajowego o powrót do etosu służby obywatelom w warunkach poszanowania prawa, dzięki czemu realizacja zgody narodowej będzie możliwa i prawdopodobna.
Trwa ładowanie komentarzy...